Helseinfo

Er det bivirkninger ved bruk av omega-3 kosttilskudd?

Omega-3 kosttilskudd er ikke en medisin. Fiskeolje har ingen kjente bivirkninger, men de kan samhandle med blodfortynnende medisiner. Du bør derfor konsultere legen din hvis du tar blodfortynnende medisiner.

Helseinfo