Kjøps- og bruker betingelser

Sist oppdatert 1. juli 2020

Hos Ballstad AS kan du handle trygt og enkelt. Vi tilbyr 14 dagers full returrett, gratis frakt og rask levering.

Bestilling

Alle priser på vår hjemmeside er inkl. mva og andre avgifter. Prisene er i norske kroner. Når du handler på dette nettstedet, gjelder kjøpsvilkår for levering av varer til forbrukere i Norge.

For å handle hos ballstad.no må du være minst 18 år gammel.

Ordrebekreftelse

Du vil automatisk motta en ordrebekreftelse etter at bestillingen har gått gjennom. Hvis du ikke mottar dette, sjekk spamfilteret ditt. Trenger du en kopi av bestillingsbekreftelsen sender du en e-post til: kontakt@ballstadomega3.no

Betaling og varelevering

Sikker og pålitelig betaling kan gjøres med Visa og MasterCard eller med faktura. Når du betaler med kredittkort, bruker vi Stripe og Vipps, som tilbyr sikkerhetsstandarden «PCI DSS».

Kjøpet blir belastet kortet ditt og det sendes en bekreftelse på dette fra Stripe eller Vipps.

Fraktkostnader og levering

Fraktkostnader inkluderes alltid i alle kjøp

Abonnement

Et løpende abonnement fornyes automatisk hver måned.

Du må velge kortbetaling eller vipps for at vi skal kunne trekke det avtalte beløpet automatisk hver måned. Dette gjelder til du endrer eller avslutter denne tjenesten.

Hvis du vil endre leveringsintervallet, antallet, setter abonnementet på pause eller gjøre andre endringer, er det enkelt å gjøre via nettstedet eller kundeservice på telefon 75 80 13 20. 

Hvis du ønsker å si opp abonnementet kan du gjøre det når som helst. Dette kan du gjøre her :https://www.ballstadomega3.no/min-konto/abonnement/ Ballstad har ingen bindingstid eller avbestillingsgebyr.

Dette gjelder imidlertid ikke når varene allerede er sendt fra oss. Endringsfristen kan vises på faktura. Etter utløpet av fristen for endring, forplikter du deg til å motta og betale for leveringen. Vi anbefaler at du kontakter kundeservice før du returnerer en vare.

For å abonnere eller kjøpe produkter fra oss, må du være 18 år gammel.

Angrerett

I henhold til gjeldende lov har du rett til å angre kjøpet uten noen spesiell grunn innen 14 dager etter at du har mottatt varene. Ved retur må varene sendes tilbake til oss i ubrutt og uskadd tilstand. Når du returnerer en vare, er du som kunde ansvarlig for eventuelle skader som oppstår under transport. Angreretten vil forfalle hvis du bruker varen på en måte som åpenbart reduserer varens salgspris betydelig. Det er ikke mulig å angre kjøp av matvarer der emballasjen åpnes, inkludert omega-3-fiskeolje, multivitaminer og kosttilskudd, se forbrukeravtaleloven § 18(2).

Hvis du angrer kjøpet, må varene sendes til:

Ballstad AS

Idrettsgata 71

8370 Leknes

Personopplysninger

Ballstad AS er ansvarlig for behandlingen av personopplysningene du som kunde gir oss i forbindelse med kjøpet. Vi behandler personopplysningene dine for følgende formål: 

Levering av avtalte tjenester/varer/tjenester når vi har et kontraktsforhold

Administrere kundeindeksen vår som en del av vår legitime interesse for å opprettholde vår virksomhet

Individuell markedsføring når vi har ditt samtykke

Vi kan utlevere informasjonen din til våre tredjeparts tjenesteleverandører for å tilby tjenester som webhosting, dataanalyse, informasjonsteknologi og relatert levering av infrastruktur, kundeservice, levering av e-post, revisjon og andre tjenester.

Vi beholder personopplysningene dine så lenge det er nødvendig eller tillatt for formålet/formålene de ble samlet inn som beskrevet ovenfor. Kriteriene som brukes til å bestemme våre oppbevaringsperioder inkluderer: (i) tidsperioden der vi har et pågående forhold til deg, (ii) om det er en juridisk forpliktelse som vi er underlagt, eller (iii) om lagring er tilrådelig i forbindelse med vår juridiske stilling (f.eks. i håndheving av kjøpsvilkår, gjeldende vedtekter, prosedyre eller tilsynsmyndigheters undersøkelser).

Du har rett til å få tilgang til den innsamlede informasjonen, samt korrigere, oppdatere, begrense eller slette personopplysninger som du har gitt oss. Hvis du ønsker å få tilgang til informasjonen eller du ønsker å bli fjernet fra vårt register, er det enklest at du ringer eller skriver til oss.

I tilfelle du rapporterer en eller flere bivirkninger til oss, vil vi be om ditt samtykke til å behandle dine personopplysninger (navn, kontaktinformasjon, kjønn, fødselsdato, produktinformasjon og bivirkningsinformasjon). Vi ønsker å gjøre denne informasjonen tilgjengelig slik at vi kan kontakte deg for enhver oppfølging. Hvis du gir ditt samtykke, vil vi sørge for at informasjonen din forblir anonym og ikke kan spores til deg. Ballstad vil bruke databehandlere i forbindelse med behandling av bivirknings informasjon. Dersom det tas besluttet å bruke prosessorer etablert i land utenfor EU/EØS (f.eks. USA), vil Ballstad sikre at overføringen av personopplysningene dine utføres i samsvar med kravene som følger gjeldende lover om håndtering av personopplysninger. Informasjonen slettes når loven krever det etter at produktet er avsluttet og trukket tilbake fra markedet eller tidligere hvis du trekker tilbake samtykket ditt. Hvis du ikke gir ditt samtykke, vil vi anonymisere informasjonen slik at de ikke lenger kan spores til deg.


Når du oppretter en konto hos oss, må du gi oss informasjon som er nøyaktig, fullstendig og aktuell til enhver tid. Unnlatelse av å gjøre dette utgjør et brudd på vilkårene, noe som kan føre til umiddelbar avslutning av kontoen din på tjenesten vår.
Du er ansvarlig for å ivareta passordet du bruker for å få tilgang til tjenesten og for aktiviteter eller handlinger under passordet ditt, enten passordet ditt er hos tjenesten vår eller en tredjepartstjeneste.
Du samtykker i å ikke røpe passordet ditt til noen tredjepart. Du må varsle oss umiddelbart etter å ha blitt klar over brudd på sikkerheten eller uautorisert bruk av kontoen din.
Du kan ikke bruke som brukernavn navnet på en annen person eller enhet eller som ikke er lovlig tilgjengelig for bruk, et navn eller et varemerke som er underlagt noen rettigheter fra en annen person eller enhet enn deg uten passende autorisasjon, eller et navn som er ellers krenkende, vulgær eller uanstendig.

Hvis du har spørsmål om personopplysningene knyttet til deg eller ønsker å benytte deg av din rett til å kreve innsikt, rettelser eller sletting, etc. vennligst kontakt oss på: 911 54 400 eller via e-mail: kontakt@ballstadomega3.no.

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til Det norske datatilsynet.

Åndsverk

Tjenesten og dens originale innhold, funksjoner og funksjonalitet er og vil forbli den eksklusive eiendommen til Ballstad AS og dets lisensgivere. Tjenesten er beskyttet av copyright, varemerke og andre lover i både Norge og utlandet. Våre varemerker og varedesign kan ikke brukes i forbindelse med noe produkt eller tjeneste uten forutgående skriftlig samtykke fra Ballstad AS

Retten til alle bilder på hjemmesiden tilhører enten Ballstad AS eller brukes av oss med tillatelse fra tredjepart. Du kan ikke bruke disse bilder, og bruk av dem uten tillatelse kan stride mot gjeldende lovgivning, f.eks med hensyn til opphavsrett, varemerke eller misbruk av personopplysninger.

Den kommunikasjon og det materiale, som du sender til eller legger ut på hjemmesiden via e-mail eller på annet vis, f.eks. data, spørsmål, kommentarer, forslag og lignende, vil bli behandlet som ikke-fortrolig og ved å sende eller legge slik kommunikasjon eller materiale ut, avstår du – i den utstrekning det er tillatt etter loven – fra opphavsretten til kommunikasjonen eller materialet. Vi har rett til fritt å bruke slikt materiale eller slik kommunikasjon til et hvilket som helst formål, f.eks. fremstilling av eksempel, videreformidling, offentliggjøring eller til å legge ut på andre nettsteder. I tillegg har vi rett til – fritt og uansett formål – å bruke ideer, konsept, knowhow og teknikk, som måtte være en del av den kommunikasjon eller det materiale du sender til, eller legger ut på hjemmesiden, f.eks. i forbindelse med utvikling, fremstilling og markedsføring av produkter.

Ansvarsbegrensning

Ballstad AS, heller ikke styremedlemmer, ansatte, partnere, agenter, leverandører eller tilknyttede selskaper, skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for indirekte, tilfeldige, spesielle, følgeskader eller straffeskader, inkludert uten begrensning, tap av fortjeneste, data, bruk, goodwill , eller andre immaterielle tap, som følge av (i) din tilgang til eller bruk av eller manglende evne til å få tilgang til eller bruke tjenesten; (ii) enhver oppførsel eller innhold fra tredjepart på Tjenesten; (iii) innhold innhentet fra tjenesten; og (iv) uautorisert tilgang, bruk eller endring av overføringene eller innholdet ditt, enten det er basert på garanti, kontrakt, erstatning (inkludert uaktsomhet) eller annen juridisk teori, enten vi har blitt informert om muligheten for slik skade, og til og med hvis et middel beskrevet her viser seg å ha mislyktes i dets vesentlige formål.

Ansvarsfraskrivelse

Din bruk av tjenesten er på din egen risiko. Tjenesten leveres på en «som den er» og «som tilgjengelig» basis. Tjenesten leveres uten garantier av noe slag, enten det er uttrykkelig eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, underforståtte garantier om salgbarhet, egnethet til et bestemt formål, ikke-krenkelse eller utførelsesforløp.


Ballstad AS sine datterselskaper, tilknyttede selskaper og lisensgivere garanterer ikke at a) Tjenesten vil fungere uavbrutt, sikker eller tilgjengelig på et bestemt tidspunkt eller sted; b) eventuelle feil eller mangler vil bli rettet; c) tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter; eller d) resultatene av bruk av tjenesten oppfyller dine krav.

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at hjemmesiden inneholder korrekt og oppdatert informasjon. Fordi informasjonsflyten er i konstant endring kan vi ikke garantere at informasjonen på hjemmesiden er korrekt. Vi tar ikke ansvar for at informasjonen er pålitelig, korrekt, gyldig, oppdatert, brukbar og komplett.

Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden også kan inneholde langsiktig informasjon som kan være beheftet med usikkerhet, f.eks den usikkerhet som beskrives i våre interne rapporter, årsrapporter m.m.

Innholdet på hjemmesiden er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene må på ingen måte erstatte kompetent, profesjonell rådgivning eller legebehandling. Innholdet på hjemmesiden er på ingen måte egnet til å stille diagnoser eller bestemme behandling.

Alle brukere av hjemmesiden oppfordres til å søke lege dersom de har symptomer som sammenfaller med de symptomer som måtte være omtalt på hjemmesiden.

Vi eller andre bidragsytere på hjemmesiden kan ikke gjøres ansvarlig – direkte eller indirekte – for noen skader eller tap som kan bli konsekvensen av bruk eller misbruk av informasjon på hjemmesiden, eller er forutsatt i dokumenter på hjemmesiden eller annen informasjon som måtte være tilgjengelig her.

Ovennevnte ansvarsfraskrivelse omfatter også skader på din PC/nettverk eller virus som kan infisere din PC/nettverk. Vi garanterer ikke for at de filer som kan nedlastes fra hjemmesiden er fri for virus, såkalte ormer, trojanske hester eller andre koder som har smittende eller destruktive virkninger.

Du forplikter deg til ikke å holde oss, våre representanter, agenter, leverandører og andre former for forretningspartnere erstatningspliktige hva angår tap, utgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige utgifter til juridisk representasjon, som oppstår som følge av din overtredelse av disse vilkår eller på bakgrunn av din oppførsel med tilknytning til din bruk av hjemmesiden.

E-mail

Dersom om du har oppgitt din e-mailadresse til oss, vil du kun motta e-mails fra oss, dersom du spesielt har valgt dette. På den nettsiden hvor du kan registrere deg til e-mailabonnement (eller annen service) meddeler du oss, at du gjerne vil motta e-mails ved å sette kryss i et eget felt. Dersom du ikke krysser av, mottar du ingen e-mails. Skulle du senere bestemme deg for at du ikke lenger vil beholde et av dine e-mailabonnement, benytter du linken til avmelding av e-mailabonnement, som ligger med i hver eneste e-mail.

Lovvalg og verneting

Norsk lov med unntak av lovens innhold om konfliktløsning skal brukes for din anvendelse av nettstedet. Enhver tvist om denne politikk og bruken av nettstedet som ikke kan løses av partene, må føres til de norske domstolene.

Endringer

Ballstad AS har rett til når som helst å foreta endringer i dette dokument. Du bør derfor regelmessig besøke denne siden for å sjekke om det er skjedd endringer. Det kan du sjekke ved å se på datoen øverst på siden. Ved å fortsatt bruke/besøke hjemmesiden aksepterer du disse endringer.