Juridisk ansvarsfraskrivelse

Sist oppdatert: 1. juli 2020

Informasjonen på https://www.ballstadomega3.no nettsted og Ballstad mobilapp (“tjenesten”) er kun til generell informasjonsformål.

Balsltad AS påtar seg ikke noe ansvar for feil eller mangler i innholdet på tjenesten.

Ballstad AS skal under ingen omstendigheter være ansvarlig for spesielle, direkte, indirekte, følgeskader eller tilfeldige skader eller noen som helst skade, enten det er i en handling av kontrakt, uaktsomhet eller annen erstatning, som oppstår som følge av eller i forbindelse med bruken av tjenesten eller innholdet i tjenesten. Ballstad AS forbeholder seg retten til å foreta tillegg, sletting eller endring av innholdet på tjenesten når som helst uten forhåndsvarsel.

Ballstad AS garanterer ikke at tjenesten er fri for virus eller andre skadelige komponenter.

Helse ansvarsfraskrivelse

Vi tar alle rimelige forholdsregler for å sikre at hjemmesiden inneholder korrekt og oppdatert informasjon. Fordi informasjonsflyten er i konstant endring kan vi ikke garantere at informasjonen på hjemmesiden er korrekt. Vi tar ikke ansvar for at informasjonen er pålitelig, korrekt, gyldig, oppdatert, brukbar og komplett.

Vi gjør oppmerksom på at hjemmesiden også kan inneholde langsiktig informasjon som kan være beheftet med usikkerhet, f.eks den usikkerhet som beskrives i våre interne rapporter, årsrapporter m.m.

Innholdet på hjemmesiden er utelukkende til informasjonsbruk. Opplysningene må på ingen måte erstatte kompetent, profesjonell rådgivning eller legebehandling. Innholdet på hjemmesiden er på ingen måte egnet til å stille diagnoser eller bestemme behandling.

Alle brukere av hjemmesiden oppfordres til å søke lege dersom de har symptomer som sammenfaller med de symptomer som måtte være omtalt på hjemmesiden.

Vi eller andre bidragsytere på hjemmesiden kan ikke gjøres ansvarlig – direkte eller indirekte – for noen skader eller tap som kan bli konsekvensen av bruk eller misbruk av informasjon på hjemmesiden, eller er forutsatt i dokumenter på hjemmesiden eller annen informasjon som måtte være tilgjengelig her.

Ovennevnte ansvarsfraskrivelse omfatter også skader på din PC/nettverk eller virus som kan infisere din PC/nettverk. Vi garanterer ikke for at de filer som kan nedlastes fra hjemmesiden er fri for virus, såkalte ormer, trojanske hester eller andre koder som har smittende eller destruktive virkninger.

Du forplikter deg til ikke å holde oss, våre representanter, agenter, leverandører og andre former for forretningspartnere erstatningspliktige hva angår tap, utgifter, skader og omkostninger, inklusive rimelige utgifter til juridisk representasjon, som oppstår som følge av din overtredelse av disse vilkår eller på bakgrunn av din oppførsel med tilknytning til din bruk av hjemmesiden.

Eksterne linker ansvarsfraskrivelse

Ballstad nettsted (ballstadomega3.no) og Ballstad mobilapp kan inneholde lenker til eksterne nettsteder som ikke er levert eller vedlikeholdt av eller på noen måte tilknyttet Ballstad AS

Vær oppmerksom på at Ballstad AS ikke garanterer nøyaktigheten, relevansen, aktualiteten eller fullstendigheten av informasjon på disse eksterne nettsteder.

Endringer

Ballstad AS har rett til når som helst å foreta endringer i dette dokument. Du bør derfor regelmessig besøke denne siden for å sjekke om det er skjedd endringer. Det kan du sjekke ved å se på datoen øverst på siden. Ved å fortsatt bruke/besøke hjemmesiden aksepterer du disse endringer.