Friend of the Sea

Friend of the Sea (FOS) er en internasjonalt anerkjent, ideell organisasjon som har som oppgave å bevare den globale marine naturen. FOS driver ledende sertifiseringsprosjekter, som verifiserer bærekraften til fiskerier, samt omega-3 fiskeoljeprodukter.

Ballstad bruker bare fiskeolje i produkter sine fra selskaper som fisker fisk fra farvann som er sertifisert bærekraftig av FOS.

De strenge kriteriene satt av FOS er som inkluderer:

Ballstad Omega-3 er forpliktet til å gjøre det vi kan for å bevare havet. Å bruke fiskeolje fra selskap som er FOS sertifisert er viktig ikke bare for kundene, men også for oss og miljøet.