Fiskeolje av høy kvalitet

En fiskeolje av høy kvalitet skal oppfylle alle kriterier om innhold, friskhet og renseprosessen. Produksjonsstedet, og kilden til fiskeoljen, er også viktig i denne forbindelsen. Norge er ledende i produksjonen av fiskeoljetilskudd.

La oss undersøke årsakene til dette;

Den beste kilden til omega-3 er kald havfisk Disse fiskene er rike kilder til langkjedede omega-3-fettsyrer kalt EPA og DHA. Omega-3 fettsyrer som finnes i fisk er essensielle for menneskers helse og er essensielle komponenter for at cellene våre skal fungere mest effektivt. Hvis et adekvat inntak av omega-3 ikke oppnås gjennom ernæring, kan dette løses med omega-3 tilskudd. Et høykvalitets omega-3-tilskudd hjelper deg med å få nok av disse essensielle ingrediensene som er viktige for optimal helse.

Norge spiller en viktig rolle i produksjonen av fiskeolje av høy kvalitet. Mer enn 40 prosent av omega-3 oljer i kosttilskudd i verden, leveres fra Norge. Dette fordi landets geografiske trekk, lange kystlinjer og klimafaktorer gjør Norge ekstremt godt egnet for denne næringen. I følge den siste statistikken fra FNs jordbruks- og matorganisasjon (FAO) har Norge det 9. største fiskeriet og det 7. største havbruket i 2016. Norge har 1,7% av den totale oppdrettsproduksjonen i verden.
Norge har rent sjøvann og en lang kystlinje som gir de beste forutsetningene for å drive bærekraftig akvakulturvirksomhet. Norge er et av de ledende landene i verden når det gjelder å utvikle havbruk med teknologiske metoder. Havbruk inneholder forskjellige aktiviteter der mange lisenser er påkrevd. Lakseproduksjon er den vanligste aktiviteten i Norge, men det produseres også torsk, kamskjell, hummer og blåskjell. Norge er også en av verdens ledende produsenter av atlantisk laks.. Norges totale akvakulturproduksjon var 1288 808 tonn i 2017.

Norske produsenter bruker avansert teknologi på hvert trinn, og de er ekstremt opptatte av sunn fiskehelse og matsikkerhet. Norsk laks får et naturlig kosthold med 70 prosent plantebaserte ingredienser og 30 prosent sjødyr, og sikrer dermed enda sunnere fisk, også med hensyn til bærekraft.

Når det gjelder andre sjøprodukter, er det like viktig å sørge for at de er fri for miljøgifter som oppdrettet fisk. Som andre produkter kan inneholde forurensninger, er fisk også utsatt for dette problemet. Fisk kan inneholde spor av PCB og dioksiner, som de får fra kostholdet og sitt naturlige miljø. Minimumsnivået av forurensninger som finnes i Norske havbruk er meget lavt og ikke skadelig for forbrukerne. Dette fordi sjømat og fisk gis et mer kontrollert fôr. Dataene viser at siden 2006 har dioksin og dioksinlignende PCB-innhold gått ned med 67 prosent.

Norge skal beskytte miljøet og fiskebestandene for fremtiden, noe som er den eneste måten å sikre en fortsatt bærekraftig næring. En bærekraftig sjømatnæring gir langsiktig produksjon uten å påvirke økosystemene negativt. Ifølge mange eksperter er Norsk sjømatnæring en av de mest bærekraftige næringene i verden.

Norge bruker to metoder for å beregne kvoter for forskjellige fiskesorter:

Økosystembasert forvaltning tar hensyn til det marine miljøet som helhet og hvordan forskjellige arter påvirker hverandre.

Lokal overvåkning er viktig for å sikre at fiskeaktiviteter blir utført til rett tid, i de rette områdene og med riktig utstyr.

Norge er en effektiv matprodusent og kan støtte den raskt voksende befolkningen.

Norge investerer i teknologier som gjør fiske mer effektivt året rundt og gjør det mer pålitelig. I Norge gjennomfører Food Safety Scientific Committee regelmessige risikovurderinger og Mattilsynet har tiltak og forskrifter som må tas.
Som et resultat av alle disse forskriftene blir Norge det ledende landet innen fiskeproduksjon, avl og fiskeoljetilskudd.

Ballstad kommer direkte fra Norge uten å miste Omega-3-friskheten. Den når deg ved å oppbevares i kjølelager uten å bli utsatt for sollys og luft. Oljer fra oppdrettsfisk brukes ikke i Ballstad-kapsler. Vi er nå enige om at du tar fiskeolje-tilskudd av høy kvalitet med et rikt fiskeoljeinnhold og bevart friskhet fra Omega-3.

Kilder:

Oversikt over norsk fiskeri- og havbrukssektor. (2018). Den internasjonale organisasjonen Eurofish.
Norges sjømatråd. Hvorfor norsk sjømat opphavsspørsmål

Alltid fersk omega-3
Norge har lange tradisjoner med marine fiskeoljer og vi vet hva som skal til for å lage et høykvalitets omega-3 kosttilskudd rikt på EPA og DHA. Vi holder produktet ferskt hele veien fra havet til deg.
Abonner for 299 kr pr måned
Kjøp nå